Friends 白短襪三對裝 Write Socks 3pairs

$45.0

呎碼參考表

Friends 白短襪(三對裝)—Write Socks(3 Pairs)

***所有貼身用品,如底衫、襪等等……

如包裝已打開後, 將不設更換.敬請留意!***

貨號: 不提供 分類:
描述

描述

Friends 白短襪(有紋)

  • 19~21白短襪(有紋)
  • 22~24白短襪(有紋)
  • 24~26白短襪(有紋)
  • 26~28白短襪(有紋)

Friends 白短襪(冇紋)

  • 19~21白短襪(冇紋)
  • 22~24白短襪(冇紋)
  • 24~26白短襪(冇紋)

每包 45.oo /三對裝

額外資訊

額外資訊

各類產品

24~26白短襪(冇紋), 19~21白短襪(有紋), 22~24白短襪(有紋), 26~28白短襪(有紋), 19~21白短襪(冇紋), 22~24白短襪(冇紋)